Uzmanlık Eğitimi Programı

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı (UzmEP):

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı (UzmEP), gereksinimlere yanıt veren, esnek, kapsamlı, gerçekçi, nesnel, ölçülebilir, ekip anlayışını güçlendiren, olumlu tutumları tanıyan ve destekleyen, gelişim süreçlerinin sürekliliğini güvenceye alan, toplum yönelimli, hizmetten yararlananı merkeze alan, alanındaki uluslararası standartlara uygun bir program olarak tasarlanmıştır.
Program Süresi: 36 aydır. 

Programın Genel Amacı:

Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak toplum hekimliği ve tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmak.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı, alandaki büyük gereksinimi dikkate alarak uzmanlık öğrencisinin, Eğitimcilik, Araştırmacılık ve Yöneticilik niteliklerinin gelişmesi için uygun olanaklar yaratmayı amaçlamaktadır.

Her uzmanlık öğrencisine göreve başladığı günden itibaren müfredat ve asistan karnesinin yanı sıra kendisiyle tüm uzmanlık eğitimi boyunca eğitiminden sorumlu olacak bir öğretim üyesi danışman olarak atanmaktadır. Her uzmanlık öğrencisi göreve başladığı günden itibaren iki ay süresince yarı yapılandırılmış bir uyum eğitimi programı almaktadır. Rotasyon planının yapılmasında danışman ve öğrenci işbirliği önemsenmekte, uzmanlık öğrencisinin eğitim kalitesinin yanı sıra bölümün iç dinamikleri de dikkate alınmaktadır. Uzmanlık öğrencilerinin bireysel gelişim süreçleri gözetilerek öğrencilerin kariyer planlaması desteklenmektedir.

UzmEP’in başarılı olmasında olumlu bir eğitim ortamının sağlanması, sürekli kılınması ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ortamın yaratılması ve sürdürülmesi yönünde, AHEK Başkanı başta olmak üzere tüm öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri etkin tutum alır.

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Temel Alanlar:

 • Aile Hekimliği İlkeleri ve Yaklaşımı
 • Toplum Yönelimli Yaklaşım
 • Bilimsel Araştırma ve Akademik Gelişim
 • Tıp Etiği İlkeleri ve Yasal Konular
 • Eğiticilik
 • Yönetimsel Beceriler

 Eğitimin Basamakları: 

 • Aile Hekimliği Temel Eğitimi (Faz 1): AHEK-1 (Uyum Eğitimi), İH rotasyonu ve AHEK-2 (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) dönemini kapsar (10 ay).
 • Aile Hekimliği Alan Eğitimi (Faz 2): Diğer hastane rotasyonları, ve AHEK-3’ü (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) kapsar (14 ay).
 • Aile Hekimliği İleri Alan Eğitimi (Faz 3): Seçmeli, EASM rotasyonu AHEK 4 (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi), 5 (Tez çalışması) ve 6’yı (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) kapsar (12 ay).

AHEK Programı (18 ay):
Poliklinik, uyum çalışması, toplum hekimliği ve tıp etiği çalışmalarının değerlendirilmesi, serbest çalışma zamanları, tez çalışması, birinci basamak rotasyonu gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. AHEK programı, uzmanlığın ilk ayında başlar ve 12 aylık büyük bölümü uzmanlığın son döneminde olmak üzere, üç yıla yayılmış olarak uygulanır.

Rotasyon Programı (18 ay): 

 • İç Hastalıkları Programı (4 ay)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı (4 ay)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı (3 ay)
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı (2 ay)
 • Kardiyoloji (1 ay):
 • Göğüs Hastalıkları (1 ay):
 • Acil Tıp (1 ay)
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar (1 ay) 
 • Seçmeli (1 ay): (Nöroloji / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Genel Cerrahi dallarından birinde)

Bu sayfa Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından en son 09.03.2018 11:28:38 tarihinde güncellenmiştir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

HIZLI ERİŞİM