Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2019 En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2019 Yılı En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması 1.si:

Dr. Saliha Şahin

Danışman: Prof.Dr. Serap Çİfçili

"Aile hekimlerinin sağlık hizmetlerinin eşgüdümünü sağlayıcı rollerinin iş doyumu üzerine etkisi"

 

 

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2019 Yılı En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması 2.si:

Dr. Emre Yılmaz

Danışman: Prof.Dr. Arzu Uzuner

"eTansiyon Akıllı Telefon Uygulamasının Hipertansiyon Kontrolüne Etkisi"

 

 

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2019 Yılı En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması 3.sü:

Dr. Ebru Atıcı

Danışman: Prof.Dr. Mehmet Akman

"Akut Sinüzit Hastalarında Tanı ve Tedavi: Birinci ve Üçüncü Basamağın Karşılaştırmalı Maliyet Analizi"


Bu sayfa Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından en son 26.07.2021 11:32:48 tarihinde güncellenmiştir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

HIZLI ERİŞİM