Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2018 En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) tarafından her yıl verilen  “En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi” yarışmasında 2018 yılının 2. ve 3.lük ödülleri Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında üretilen tezlere verilmiştir.

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2018 Yılı En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması 2.si:

·   Adolesanlarda Okul Tabanlı Müdahalelerin Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi: Kontrollü Çalışma

Dr. Gözde Temiz

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya

 

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) 2018 Yılı En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışması 3.sü:

· Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinin Yeri

Dr. Hasan Hüseyin Şahin

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Pemra Cöbek Ünalan


Bu sayfa Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından en son 26.07.2021 11:32:23 tarihinde güncellenmiştir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

HIZLI ERİŞİM