Tarihçemiz

Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının Tarihçesi

 • Kuruluşu (1995)
 • Kurucu Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Çağrı Kalaça
 • İlk uzmanlık öğrencisi 1996 yılında göreve başlamıştır. Anabilim dalımızın ikinci öğretim üyesi Pemra Cöbek Ünalan 1998 tarihinde göreve başlamıştır.
 • Anabilim Dalımız öğretim üyeleri göreve başladıkları tarihten itibaren mezuniyet öncesi eğitimde başlıca temel hekimlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan  programların geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli görevler üstlenmişlerdir.
 • 2000 yılında mezuniyet öncesi eğitimde anabilim dalımız öğretim üyelerinin öncü rol üstlendiği multidisipliner bir program; “Klinik Ugulamaya Giriş” (Introduction to Clinical Practice -ICP) programı bşlatılmıştır ve halen bu program uygulanmaktadır.
 • Poliklinik Hizmetlerimiz ilk olarak 1998'de Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesinde 1 polikinikle başlamış olup halen SB Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 poliklinikle hizmet ve eğitim vermeye devam etmektedir.  
 • Anabilim Dalımız 2000 yılında Standart Uzmanlık Eğitim Programı ve Karnesini oluşturmuştur. UzmEP olarak kısaltılan bu program aile hekimliği disiplinindeki gelişmeler doğrultusunda mevzuata ve ülke koşullarına göre 2 yılda bir yenilenmektedir. Uzmanlık eğitimi 2015 yılından beri INEMPS programı üzerinden takip edilmektedir. 
 • Anabilim Dalımızın hizmet verdiği ilk alanlardan birisi yaşlı sağlığı hizmetleridir. Altunizade'de bulunan İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı Huzurevinde 2000-2009 yılları arasında sağlık hizmeti sunmuştur. Bu hizmet halen yaşlı sağlığı poliklinik hizmeti şeklinde sürdürülmektedir.
 • Polikliniklerimizde Bütüncül ve Kapsamlı yaklaşımın bir parçası olarak akut ve kronik problemlerin yönetimi, sağlıklı erişkinlerin periyodik muayeneleri (1998-halen), üreme sağlığı (2006-halen) obezite, yaşlı sağlığı, sigara bırakma (2012-halen) ve çalışan sağlığı (2015-halen) hizmetleri verilmektedir.
 • Hastane içerisinde bulunan Evde Sağlık Biriminde 2 araç, 2 hekim, 2 hemşire ve 1 sekreter ile Evde Sağlık Hizmetleri yürütülmekte ve asistan eğitimi verilmektedir (2012-halen) 
 • Ülkemizde Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açan ilk Anabilim dallarından biri olarak halen 2 Merkez ve 5 birim ile asistanlara saha eğitimi verilmekte ve yaklaşık 8000 kişiye aile hekimliği hizmeti sunulmaktadır (2016-halen).
 • Anabilim Dalımızda halen 5 öğretim üyesi  görev yapmakta ve 47 uzmanlık öğrencisi eğitim görmektedir.
 • Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almakta, ICP programı koordinatörlüğü, Klinik Beceri Laboratuvarı Sorumluluğu, Ders Kurulu ve Modül Başkanlığı gibi idari görevleri yerine getirmektedirler.
 • Benzer şekilde öğretim üyelerimiz Aile Hekimliği disiplininin gelişmesi adına Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı, Türkiye Aile Hekimliği Akademisi gibi disiplinin en önemli sivil toplum kuruluşlarında çeşitli yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve yürütmektedirler.

 


Bu sayfa Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından en son 09.03.2018 11:09:14 tarihinde güncellenmiştir.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

HIZLI ERİŞİM