School of MedicineAile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının Tarihçesi

 • Kuruluşu (1995)

 • Kurucu başkan Dr.Çağrı Kalaça

 • İlk uzman Pemra Ünalan

 • İlk asistanı: Dr. Dilek  Tiryaki (1997)

 • İlk Poliklinik Hizmetinin başlama tarihi (1998)

 • Standart uzmanlık eğitim programı ve karnesini oluşturan ilk Aile Hekimliği Anabilim Dalı (2000)

 • Huzurevi hizmeti (2000)

 • Üreme Sağlığı Polikliniği (2006)

 • İlk Doçentimiz (2009) Doç.Dr.Arzu UZUNER

 • Obezite, yaşlı sağlığı, sigara bırakma polikilinikleri (2012)

 • Evde Sağlık Hizmetleri (2012)

  Aile Hekimliği Anabilim Dalımızda halen 5 öğretim üyesi ve 26 asistan görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almakta, ICP programı kordinatörlüğü, Klinik Beceri Laboratuvarı Sorumluluğu, Ders Kurulu Başkanlığı gibi idari görevleri yerine getirmektedirler.

   

   

   

  Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı (UzmEP):
   
  Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı (UzmEP), gereksinimlere yanıt veren, esnek, kapsamlı, gerçekçi, nesnel, ölçülebilir, ekip anlayışını güçlendiren, olumlu tutumları tanıyan ve destekleyen, gelişim süreçlerinin sürekliliğini güvenceye alan, toplum yönelimli, hizmetten yararlananı merkeze alan, alanındaki uluslararası standartlara uygun bir program olarak tasarlanmıştır.
  .
  Program Süresi: 36 aydır. 

 • Programın Genel Amacı

   
  Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere,çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde,cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın,sağlığın korunması ve geliştirilmesi , karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak toplum hekimliği ve tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmak.
   
  AHEK, alandaki büyük gereksinimi dikkate alarak uzmanlık öğrencisinin,

 1. Eğitimcilik,
 2. Araştırmacılık,
 3. Yöneticilik niteliklerinin gelişmesi için uygun olanaklar yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Temel Alanlar:

 • Aile hekimliği İlkeleri ve Yaklaşımı

 • Toplum Yönelimli Yaklaşım

 • Bilimsel Araştırma ve Akademik Gelişim

 • Tıp etiği İlkeleri ve Yasal Konular

 • Eğiticilik

 • Yönetimsel Beceriler

   
  Eğitimin Basamakları:
   

 • Aile Hekimliği Temel Eğitimi (Faz 1): AHEK-1 (Uyum Eğitimi), İH rotasyonu ve AHEK-2 (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) dönemini kapsar (10 ay).

 • Aile Hekimliği Alan Eğitimi (Faz 2): Diğer hastane rotasyonları, ve AHEK-3’ü (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) kapsar (14 ay).

 • Aile Hekimliği İleri Alan Eğitimi (Faz 3): Seçmeli, ASM rotasyonu AHEK 4 (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi), 5 (Tez çalışması) ve 6’yı (Aile Hekimliği uygulama ve eğitimi) kapsar (12 ay).

   
  AHEK Programı (18 ay):
   
  Poliklinik, uyum çalışması, toplum hekimliği ve tıp etiği çalışmalarının değerlendirilmesi, serbest çalışma zamanları, tez çalışması, birinci basamak rotasyonu gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. AHEK programı, uzmanlığın ilk ayında başlar ve 12 aylık büyük bölümü uzmanlığın son döneminde olmak üzere, üç yıla yayılmış olarak uygulanır.
   
  İç Hastalıkları Programı (4 ay):

  Servis, acil, yan dal poliklinikleri ve dermatoloji programlarından oluşmaktadır. Tümü birden yapılmamakta, üç yıla yayılmış olarak uygulanmaktadır.

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı (5 ay):

  Servis, acil, sağlam, hasta çocuk ve yan dal poliklinik programlarından oluşmaktadır.

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı (4 ay):

  Servis, acil, jinekoloji, menopoz, antenatal poliklinikleri ve obstetri programlarından oluşmaktadır.

 • Genel Cerrahi Programı (1 ay):

  Küçük cerrahi girişim polikliniği ve acil yaklaşım programlarından oluşmaktadır.

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı (2 ay):

  Servis, poliklinik programlarından oluşmaktadır.

 • Kardiyoloji (1 ay):

  Poliklinik programından oluşmaktadır.

 • Göğüs Hastalıkları (1 ay):

  Poliklinik programından oluşmaktadır.
   
  Her uzmanlık öğrencisine göreve başladığı günden itibaren müfredat ve asistan karnesinin yanı sıra kendisiyle tüm uzmanlık eğitimi boyunca eğitiminden sorumlu olacak bir öğretim üyesi danışman olarak atanmaktadır. Her uzmanlık öğrencisi göreve başladığı günden itibaren iki ay süresince yarı yapılandırılmış bir uyum eğitimi programı almaktadır. Rotasyon planının yapılmasında danışman ve öğrenci işbirliği önemsenmekte, uzmanlık öğrencisinin eğitim kalitesinin yanı sıra bölümün iç dinamikleri de dikkate alınmaktadır. Uzmanlık öğrencilerinin bireysel gelişim süreçleri gözetilerek öğrencilerin kariyer planlaması desteklenmektedir.
   
  UzmEP’in başarılı olmasında olumlu bir eğitim ortamının sağlanması, sürekli kılınması ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ortamın yaratılması ve sürdürülmesi yönünde, AHEK Başkanı başta olmak üzere tüm öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri etkin tutum alır.

   


  Akademik Kadro:

   

  Doç.Dr. Serap Çifçili

  Doç.Dr. Arzu Uzuner

  Doç.Dr. Pemra Ünalan

  Doç.Dr. Mehmet Akman

  Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya

   

  Asistanlarımız:


  Dr.Bilge Tuncel TURGUT                                                                                                                                  
  Dr.Engin ALTINÖZ
  Dr.Ender UKŞAŞ                                                          
  Dr.Seda ÖZKUL

  Dr.Naciye Irmak

  Dr.Gülşah Yiğit

  Dr.Halis Yılmaz
  Dr.Orhan YILDIZ                                                  
  Dr.Demet MERDER COŞKUN
  Dr.Selahattin KÖROĞLU
  Dr.Sevim Aksoy KARTÇI
  Dr.Merve ŞEN
  Dr.Yılmaz YALTI                                                       
  Dr.Ömer KARAHAN    

  Dr. Fatma Dindar

  Dr. Burçin Kavaklı

  Dr.Ülkü Sur Ünal

  Dr.Özge Börklü

  Dr.Ebru Atıcı

  Dr.Duygu Karaçizmeli

  Dr.Nesim Tüğen

  Dr.Sinem Bal

  Dr.Sıla Şimşek

  Dr.Nazire Öncül Börekçi

  Dr.Esma Özçelik


  Hemşiremiz: Sevgi ALAN

  Sekreterlerimiz:  Yıldız Ak

  Tamer İÇLİ

  ASİSTANLARININ GÖZÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, asistanlarına kişiselleştirilmiş eğitim programı sunan, hekimin disiplinin yeterliliklerini kazanmasının yanı sıra kendi ilgi alanları doğrultusunda da gelişebileceği, geri bildirimlerle kendi eğitimini yönlendirebileceği bir bölümdür. Uzmanlık eğitiminin sonunda kendini hasta ve sağlık sistemi karşısında teorik ve pratik olarak yeterli hissetmek, kanıta dayalı tıp eğitimi almak ve kendi kanıtlarını araştırıp bulmak isteyen hekimler için ideal bir ortamdır.(Asist. Dr. Seda Arslan Özkul)

   

 • Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, aile hekimliği uzmanı olmayı isteyen kişiler için en uygun yerlerden biridir.(Asist. Dr Merve ŞEN)